Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 16 Απριλίου 2021
Πολιτισμός Έλληνες Ευεργέτες Εκδόσεις Δήμου Ιωαννιτών για τους Εθνικούς Ευεργέτες Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων Ήπειρος Ιωάννινα

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Καλούδης Γεώργιος
Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων
Χρήστος Σούλης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ήπειρος
Ιωάννινα
Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

10/07/2008
Απόσπασμα διαθήκης Ζωσιμά 1

Σύνδεσμος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων
Πηγή: Μπαιρακτάρης Θ., Ζώλας Ε., Παπακώστας Γ., Εργολάβος Σπ., Πούρλης Φρ., Ρογκότης Χρ.
© Δήμος Ιωαννιτών
προεπισκόπηση εκτύπωσης

Αφού οικοδομnθεί το παραπάνω αναφερόμενο Σχολείο, και αφού διοριστούν οι δάσκαλοι που πρέπει, να έχουν το κύρος να παίρνουν κάθε χρόνο, με τακτική επιτροπεία τους τόκους απ' τα αναφερθέντα διακόσιες πενήντα χιλιάδες ρούβλια από ασσιγνάτσιες, δnλαδή εβδομήντα μία χιλιάδες τετρακόσια είκοσι oκτώ ρούβλια αργυρά και πενήντα επτά καπίκια αργυρά. Από την εκκαθάριση δε των αναφερθέντων τόκων να πληρώνονται οι ετήσιοι μισθοί των δασκάλων, υποδασκάλων και επιστατών, καθώς επίσης του γραμματέα και του βιβλιοθηκάριου της Σχολής. Σ’ αυτές τις επιστασίες να διoρίζoνται απ’ τους Εφόρους δύο από τους υποδασκάλους και (να πληρώνονται) όλα τα άλλα έξοδα που είναι αναγκαία στο Σχολείο. Δεύτερον: να αγοράζονται, ανάλογα με την ανάγκη, τα αναγκαία για τη μάθηση όργανα καθώς και τα πιο χρήσιμα βιβλία για χρήση από τους φτωχούς μαθητές.

Κάθε χρόνο δε, σε κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα του θέρους, να γίνεται η εξέταση στην πρόοδο των μαθητών και να δίνεται. ύστερα απ’ αυτή, ένα βραβείο. σε κάθε μαθητή, ανάλογο με την επίδοσή του. κατά το παράδειγμα της φωτισμένης Ευρώπης.

Αφού εκπληρωθούν όλα αυτά, όσα χρήματα μένουν από την εκκαθάριση των ετήσιων τόκων, να ξοδεύονται για τη διατροφή τόσων υπότροφων μαθητών, για όσους αρκούν τα χρήματα που περισσεύουν. Αυτοί δε οι υπότροφοι μαθητές, μετά την ετήσια συνηθισμένη εξέταση της προόδου τους στα μαθήματα του Σχολείου. να εκλέγονται με κλήρο, με την παρουσία του κατά καιρό ʼρχοντα, του Πανιερώτατου Αγίου Μητροπολίτη, των Δημογερόντων και των Εφόρων της Σχολής οι υπότροφοι αυτοί μαθητές να κατάγονται απ' τα Γιάννινα και τα γύρω χωριά, να είναι οι πιο φτωχοί, αλλά ευφυείς και ενάρετοι.

Όλη δε η παραπάνω δαπάνη για τη Σχολή να γίνεται απ' τον οικονόμο της αυτός, κάθε τριμηνία, να δίνει στους άλλους Εφόρους τον ακριβή και τακτικό λογαριασμό των χρημάτων που παίρνει για το Σχολείο κάθε χρόνο δε, κατά το μήνα Ιανουάριο, να συντάσσεται από το συμβούλιο των τεσσάρων εφόρων, ο γενικός λογαριασμός των χρημάτων που ξοδεύτηκαν για το Σχολείο, κατά τον περασμένο χρόνο' αυτό το λογαριασμό οι Έφοροι, σε Γενική Συνέλευση των Δημογερόντων και των πιο έγκριτων πολιτών, με την παρουσία του Πανιερώτατου Αγίου Μητροπολίτη, να τον δίνουν για έλεγχο και επικύρωση, στέλνοντας αντίγραφο και στους εδώ, κατά καιρούς, κυρίους γενικούς επιτρόπους μου.