Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 07 Δεκεμβρίου 2019
Πολιτισμός Παραδοσιακές διατηρητέες οικίες και κτίσματα Ηπείρου Μέτσοβο Ήπειρος Ιωάννινα

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Παλιά Γιάννινα
Ιωαννίνων Εγκώμιον
Μέτσοβο
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ήπειρος
Ιωάννινα
Μέτσοβο: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

14/07/2008
Πρόλογος

Βασίλης Αν. Χαρίσης

© Δήμος Ιωαννιτών
προεπισκόπηση εκτύπωσης

Το Μέτσοβο, ιστορικά, ήταν ο πιο αντιπροσωπευτικός οικισμός των χωριών της Κεντρικής . Ηπειρώτικης Πίνδου. Σήμερα είναι 'ένας από τούς πιο γνωστούς παραδοσιακούς οικισμούς της χώρας. Ή φήμη του κυρίως οφείλεται στην ομορφιά του χωριού, στην ευαισθησία των υφαντών και στους πολλούς εθνικούς ευεργέτες, όπως οι Γ. Αβέρωφ, Ν. Στουρνάρας, Μ. Τοσίτσας κ.ά.
Είναι όμως φανερό ότι ή ομορφιά ως εύ-μορφή, ή ευαισθησία ως ευαίσθημα και ή ευεργεσία ως εύ-'έργο, όταν είναι φαινόμενο σχεδόν καθολικό* για 'έναν τόπο, σημαίνει πώς αυτό δεν είναι τυχαίο, άλλά αποτελεί 'έκφραση της ιδιαιτερότητας του κοινωνικού «είναι». Τού «είναι» πού επιβάλλει ό συγκεκριμένος τόπος ώς φυσικός κόσμος, μορφοποιεί ή ιδιαιτερότητα της ορισμένης κοινωνίας και, κατά την ιστορική πορεία, χαλκεύει ή βιωματική εμπειρία.
"Αν όμως δεχτούμε πώς το παραδοσιακό πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό 'έργο είναι ιδιαίτερα άδολη 'έκφραση του κοινωνικού «είναι», τότε ή καταγραφή και ανάλυσή του δεν αποτελεί μόνο υποχρέωση απέναντι στον αφανισμό πού κάθε μέρα συντελείται, άλλά είναι και χρήσιμη, όσο ποτέ άλλοτε, προσέγγιση του άρρητου λόγου πού οδήγησε την πράξη ατό ευ. του λόγου στον όποίο υποχρεωτικά βασίζεται το πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό 'έργο και ό όποίος εκδηλώνεται μέσα απ' αυτό, ως κώδικας συνθετικών άρχων και μεταφορικών αναφορών. Γι' αυτό και ή μελέτη δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση τών παραστατικών στοιχείων, άλλά εκτείνεται, ίσως και επίμονα, στην αναζήτηση συντελεστών πού ή συγκινησιακή τους δράση συμβάλλει ατή μόρφωση του ιδιαίτερου ύφους του πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού χώρου.
Τέλος, ή μελέτη περιορίζεται ατό Μέτσοβο από λόγους οικονομίας στην παρουσίαση. Για τα άλλα χωριά της περιοχής γίνονται αναφορές όσο είναι απαραίτητο, για να σχηματίσει ο αναγνώστης γενική αντίληψη, άλλά καί όταν τά πράγματα τό άπαιτούν.