Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 07 Δεκεμβρίου 2019
Πολιτισμός Παραδοσιακές μορφές Τέχνης - Επαγγέλματα Αγιογραφία - Ζωγραφική Ήπειρος Χιονιάδες

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Πέτρα
Υφαντική
Ασημουργία
Ξυλογλυπτική
Αγιογραφία - Ζωγραφική
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ήπειρος
Γραμμενοχώρια
Καπέσοβο
Χιονιάδες
Αγιογραφία - Ζωγραφική: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Η αγιογραφία - ζωγραφική των Χιονιάδων
Χιονιαδίτες αγιογράφοι
Αντιπροσωπευτικά έργα

14/11/2006
Βιβλιογραφία

Τριαντάφυλλος Σιούλης

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων
προεπισκόπηση εκτύπωσης

Βρέλλη-Ζάχου Μαρίνα, «Ο Χιονιαδίτης λαϊκός αγιογράφος Πολύκαρος Αναστ. Ζωγράφος (1874-1953)», Εκ Χιονιάδων, Περιοδική Πολιτιστική Έκδοση, τεύχος 5, Aνοιξη 2002 (σ. 11-22).

Γιακουμής Γεώργιος, «Έργα Χιονιαδιτών ζωγράφων στην Αλβανία», Εκ Χιονιάδων, Περιοδική Πολιτιστική Έκδοση, τεύχος 7, Aνοιξη 2004 (σ. 16-18).

Διονυσίου του εκ Φουρνά, Ερμηνεία της ζωγραφικής τέχνης, εκδιδομένη από Α. Παπαδοπούλου – Κεραμέως εν Πετρουπόλει 1909.

Εκ Χιονιάδων … σπουδές και ανθίβολα, 130 έργα από τη συλλογή της οικογένειας Γιαννούλη, εκδόσεις Βόλος, Βόλος 2004.

Καλινδέρης Α. Μιχαήλ, Αι Συντεχνίαι και η Εκκλησία επί Τουρκοκρατίας, Εκκλησιαστικαί Εκδόσεις Εθνικής Εκατονπεντηκονταετηρίδος, Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1973.

Καμαρούλιας Δημήτρης, Τα Μοναστήρια της Ηπείρου, τομ. Α΄ και Β΄, Εκδόσεις Μπάτσας - Πλέσσας, Αθήνα 1996.

Καπεσοβίτες Ζωγράφοι, Ημερολόγιο 2003, Έκδοση Πολιτιστικού Συλλόγου «ο Αλέξης Νούτσος».

Κωνστάντιος Δημήτριος, Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Καπέσοβο της Ηπείρου, Συμβολή στη μελέτη της θρησκευτικής ζωγραφικής στην Ήπειρο το 18ο και το α΄ μισό του 19ου αιώνα, Αθήνα 2001.

Κωνστάντιος Δημήτριος, Καπεσοβίτες Ζωγράφοι, Ημερολόγιο 2003, Έκδοση Πολιτιστικού Συλλόγου «ο Αλέξης Νούτσος».

Κωνστάντιος Δημήτριος, «Ομάδες» ζωγράφων στην Ήπειρο την όψιμη τουρκοκρατία, Πρακτικά Συνεδρίου Ιστορίας. Ήπειρος: Κοινωνία – Οικονομία, 15ος - 20ος αι. 1985. Γιάννινα 1986, 241 κ. εξ.

Λαζαρίδης Κ., Θρησκευτικά μνημεία και Αγιογραφία του Ζαγορίου, Ιωάννινα 1982.

Λαμπρίδης Ι., Ηπειρωτικά Μελετήματα 1887 – 1890. Ανατύπωση: ΕΗΜ, Ιωάννινα 1971.

Λαμπρίδης Ι., Ηπειρωτικά Αγαθοεργήματα 1870 – 1888. Ανατύπωση: ΕΗΜ, Ιωάννινα 1971.

Λυμπερόπουλος Γιάννης, «Ορεινοί και Μεθόριοι», Εκ Χιονιάδων, Περιοδική Πολιτιστική Έκδοση, τεύχος 4, Aνοιξη 2001 (σ. 11-17).

Μακρής Κ. Α., Η λαϊκή τέχνη του Πηλίου, Εκδοτικός Οίκος Μέλισσα, Αθήνα 1976.

Μακρής Κίτσος, Χιονιαδήτες Ζωγράφοι, 65 λαϊκοί ζωγράφοι από το χωριό Χιονιάδες της Ηπείρου, Εκδοτικός οίκος ʽΜέλισσαʼ, Αθήνα 1981.

Μανόπουλος Γρηγόρης, «Επανεξέταση των επιγραφών των Καπεσοβιτών ζωγράφων», Ηπειρωτικά Χρονικά, Ανάτυπο, τόμος 37, Ιωάννινα 2003.

Μίλτου Γαρίδη, Διακοσμητική Ζωγραφική, Βαλκάνια, Μικρασία 18ος – 19ος αιώνας, Εκδοτικός οίκος Μέλισσα, 1996.

Νιτσιάκος Βασίλης, «Συγγένεια και σχέσεις παραγωγής στα μπουλούκια μαστόρων της Ηπείρου», Εκ Χιονιάδων, Περιοδική Πολιτιστική Έκδοση, τεύχος 7, Aνοιξη 2004 (σ. 36-44).

Ντιναλέξης Απόστολος, Η οικογένεια των Καπεσοβιτών ζωγράφων, Ημερολόγιο 2003, Έκδοση Πολιτιστικού Συλλόγου «ο Αλέξης Νούτσος».

Ντυμπύ Ζωρζ, Τέχνη και Κοινωνία τον Μεσαίωνα, Μετάφραση Ελευθερία Ζέη, Ολκός / Μικρή Aρκτος, Αθήνα 2000.

Ξυγγόπουλος Α., Σχεδίασμα ιστορίας της θρησκευτικής ζωγραφικής μετά την άλωσιν, Αθήναι 1957.

Οικονόμου Κ., Τοπωνυμικό της περιοχή Ζαγορίου, Ιωάννινα 1991.

π. Παΐσιος Γεώργιος, «Η Ξυλουργική», Εκ Χιονιάδων, Περιοδική Πολιτιστική Έκδοση, τεύχος 6, Aνοιξη 2003 (σ. 7-15).

Παϊσίου Γεωργίου, ιερέως, «Αγιογραφία και αγιογράφοι των Χιονιάδων», H. E., Έτος Θ΄, τεύχος 101ον, Ιωάννινα, Σεπτέμβριος 1960, τεύχη 103ον – 104ον, Ιωάννινα, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1960, Έτος Ι΄, τεύχος 105ον, Ιωάννινα, Ιανουάριος 1961, καθώς και Έτος ΙΑ΄, τεύχος 117ον, Ιωάννινα, Ιανουάριος 1962.

Παλιούρας Α., Βυζαντινή Αιτωλακαρνανία, Αθήνα 1985.

Παναγιώτου Γεώργιος, «Έλληνες επαγγελματίες στην Αλβανία, Σύμφωνα με τα δεδομένα από επιγραφές εκκλησιών», Εκ Χιονιάδων, Περιοδική Πολιτιστική Έκδοση, τεύχος 6, Aνοιξη 2003 (σ. 16-20).

Παπαγεωργίου Βασίλης, «Το Μουσείο Χιονιαδιτών Ζωγράφων στους Χιονιάδες – το Μουσείο Ηπειρωτών μαστόρων στην Πυρσόγιαννη», Εκ Χιονιάδων, Περιοδική Πολιτιστική Έκδοση, τεύχος 7, Aνοιξη 2004 (σ. 8-9).

Παπαγεωργίου Γ. Π., Οι συντεχνίες στα Γιάννενα κατά τον 19ο αι. και τις αρχές του 20ου αι., (Διατριβή), ΙΜΙΑΧ, Β' εκδ., Ιωάννινα 1988.

Πιομπίνος Ι. Φοίβος, Έλληνες Αγιογράφοι μέχρι το 1821, Εταιρεία Ελληνικού Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου, Αθήνα 1984.

Πουλίτσα Η. Παναγιώτου, «Επιγραφαί και ενθυμήσεις εκ της Βορείου Ηπείρου», ΕΕΒΣ, έτος Ε΄, Αθήναι 1928, σ.53-99.

Ρηγόπουλος Ι. Κ., Ο αγιογράφος Θεόδωρος Πουλάκης και η φλαμανδική χαλκογραφία, Αθήνα 1979.

Σαλαμάγκας Δημ., «Τα ισνάφια και τα επαγγέλματα επι Τουρκοκρατίας στα Γιάννινα», ΗΕ, τ. Η΄, 1959.


Σιούλης Τ., Ο ξυλόγλυπτος διάκοσμος των εκκλησιών στον Ηπειρωτικό χώρο κατά τη μεταβυζαντινή περίοδο και οι τεχνίτες του ξύλου, Διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 2001.

Σιούλης Τριαντάφυλλος, «Δια χειρός Χιονιαδιτών Αγιογράφων», ΒΕΛΛΑ, Επιστημονική Επετηρίδα, Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Βελλάς Ιωαννίνων, Βελλά, Ιωάννινα 2003 (σ.319-337).

Σκούρτης Κώστας, «Μνημεία Χιονιαδίτικης Ζωγραφικής», Εκ Χιονιάδων, Περιοδική Πολιτιστική Έκδοση, τεύχος 6, Aνοιξη 2003 (σ. 21-24).

Σκούρτης Κώστας, «Τοιχογραφίες του 17ου αι. στα Μαστοροχώρια», Εκ Χιονιάδων, Περιοδική Πολιτιστική Έκδοση, τεύχος 7, Aνοιξη 2004 (σ. 28-30).

Σκούρτης Κώστας, Ξυλόγλυπτες και ζωγραφιστές κασέλες από τους Χιονιάδες της Ηπείρου, έκδοση Εκ Χιονιάδων, Αθήνα 2004.

Σούλης Χρίστος, «Επιγραφαί και Ενθυμήσεις Ηπειρωτικαί», ΗΧ, Θ΄, 1934.

Σούρλα Ευρυπίδη, «Η Αγιογραφική Σχολή Χιονάδων», Η. Ε., Έτος Γ ΄, Ιωάννινα, Ιανουάριος 1954, σ. 929-933.

Σταμέλος Δημήτρης, Νεοελληνική Λαϊκή Τέχνη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 1993.

Τούρτα Α., Οι ναοί του αγίου Νικολάου στη Βίτσα και του αγίου Μηνά στο Μονοδένδρι. Προσέγγιση στο έργο των ζωγράφων από το Λινοτόπι, Θεσ/νίκη 1986.

Τσιγάρας Χρ. Γεώργιος, Οι ζωγράφοι Κωνσταντίνος και Αθανάσιος από την Κορυτσά, Το έργο τους στο Aγιον Όρος (1752-1783), Αθήνα 2003.

Τσιόδουλος Στέφανος, «Επιγραφές Χιονιαδιτών ζωγράφων σε σπίτια του Ζαγορίου», Εκ Χιονιάδων, Περιοδική Πολιτιστική Έκδοση, τεύχος 7, Aνοιξη 2004 (σ. 10-15).

Χατζημιχάλη Αγγελική, «Ηπειρωτική Λαϊκή Τέχνη», Ε΄ έτος, ΗΧ, Εν Ιωαννίνοις 1930.

Χατζημιχάλη Αγγελική, «Οι συντεχνίες και τα ισνάφια», Ανάτυπον από την ΕΑΣΒΣ, Τόμος Β΄1949-1950, Αθήνα 1950.

Χατζημιχάλη Αγγελική, Ελληνική Λαϊκή Τέχνη, Πυρσός Α.Ε., Αθήναι 1931.

Χατζηδάκης Μ., «Η κρητική ζωγραφική και η ιταλική χαλκογραφία», Κρητ. Χρον. 1 (1947), 27 κ.εξ.

Χατζηδάκης Μ. – Δρακοπούλου Ε., Έλληνες ζωγράφοι μετά την άλωση (1453-1830), τ.2, Αθήνα 1999.

Popa Theofan, Mpishkrime te kishave te Shqiperi, Akademia e Shkencave e republikes se Shqiperise, Instituti I Historise, Tirane 1998, Πόπα Θ. (1998), Επιγραφές εκκλησιών στην Αλβανία, επιμέλεια: Ν. Νεπραβίστα – Κ. Γιακουμή, Τίρανα: Ακαδημία Επιστημών–Ινστιτούτο Ιστορίας.

Ристо Палигора, Св. Петка, Маловишта, Витола 1998 καθώς και Risto Paligora, Malovishta, Bitola 2001, pg. 53-60.