Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 28 Φεβρουαρίου 2020
Πολιτισμός Παραδοσιακές μορφές Τέχνης - Επαγγέλματα Ξυλογλυπτική Αντιπροσωπευτικά έργα Ήπειρος Μέτσοβο

Λυπηρά νοτίου κλίτους, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Τμήμα θριγκού του κεντρικού κλίτους, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Επιγραφή του τέμπλου, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Βημόθυρα Ωραίας Πύλης, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Πανωθωράκιο τέμπλου στο κεντρικό κλίτος, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Δεσποτικός Θρόνος, Ναός Αγίου Νικόλαου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Εξώστης Aμβωνα, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Προσκυνητάρι, Ναός Αγίου Νικόλαος Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Αναλόγιο με λεπτομέρεια, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Εξαπτέρυγα και αρτοφόριο με λεπτομέρειες, Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου (1764)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Χάρτης Νομού Ιωαννίνων όπου αποτυπώνονται σημεία που υπάρχουν έργα Μετσοβιτών και Τουρνοβιτών ξυλογλυπτών
Χάρτης Νομού Ιωαννίνων όπου αποτυπώνονται σημεία που υπάρχουν έργα Μετσοβιτών και Τουρνοβιτών ξυλογλυπτών

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αντιπροσωπευτικά έργα
Η ξυλογλυπτική του Μετσόβου
Η ξυλογλυπτική του Γοργοποτάμου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ήπειρος
Γοργοπόταμος
Μέτσοβο
Αντιπροσωπευτικά έργα: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

14/11/2006
Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου

Τριαντάφυλλος Σιούλης

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων
προεπισκόπηση εκτύπωσης

Ναός Αγίου Νικολάου Τσεπελόβου στο Ζαγόρι. Πρόκειται για μεγαλοπρεπή ενοριακό ναό ρυθμού τρίκλιτης βασιλικής, ο οποίος είναι τρισυπόστατος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ναός χτίστηκε το 1753 ενώ αγιογραφήθηκε το 1786.
Επιγραφή που βλέπουμε στο θριγκό του καταπληκτικής τέχνης τέμπλου του ναού στο νότιο κλίτος, αναφέρει: «ΗΣΤΟΡΗΘΙ Κ, ΕΣΚΑΛΗΣΘΗ Ο ΠΑΡΟΝ ΤΕΜΠΛΟΣ ΔΙΕΞΟ / ΔΟΥ ΤΟΝ ΕΝΤΗΜΩΤΑΤΩΝ ΑΡΧ(ΟΝ)ΤΩΝ ΚΥΡ ΘΕΟΔΟΡΟΥ ΡΟΜΑ / Κ, ΚΥΡ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΙΜΗΚΥΡΙ, Κ, ΚΥΡ ΛΑΖΑΡΟΥ Κ, ΚΥΡ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΥΟΥ / αυτού κ, κυρ ράΔου βασίλη, κ, κύρ χριστοΔούλου, Διαμάντη, κατ(ά) τώ αψξΔ΄(1764) κατ(ά) μήνα ωκτωβρί(ω) ει(ς) τ(α)ς 3. / Διά χήρ α αναστασίου και τον τέκνων / αυτού Ιωάννου Ιωάννου κ, Γεωρ / Γιου τον καπεσωβιτον».