Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 08 Μαρτίου 2021
Πολιτισμός Παραδοσιακές μορφές Τέχνης - Επαγγέλματα Ξυλογλυπτική Αντιπροσωπευτικά έργα Ήπειρος Γοργοπόταμος

Παραστάσεις πανωθωρακίων, Ναός Αγίου Νικολάου Κήπων Ζαγορίου (1854-1860)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Λεπτομέρειες από πεσσίσκο και κιονίσκο, Ναός Αγίου Νικολάου Κήπων Ζαγορίου (1854-1860)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Πάνω κεταμπές και τύμπανο, Ναός Αγίου Νικολάου Κήπων Ζαγορίου (1854-1860)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Λυπηρά από το νότιο κλίτος, Ναός Αγίου Νικολάου Κήπων Ζαγορίου (1854-1860)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Παραστάσεις θωρακίων, Ναός Αγίου Νικολάου Κήπων Ζαγορίου (1854-1860)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Ζώνη του θριγκού με την κληματίδα και τον Ιεσσαί, Ναός Αγίου Νικολάου Κήπων Ζαγορίου (1854-1860)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Επίθυρο Ωραίας Πύλης, Ναός Αγίου Νικολάου Κήπων Ζαγορίου (1854-1860)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Λεπτομέρειες από τα βημόθυρα, Ναός Αγίου Νικολάου Κήπων (1854-1860)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Δεσποτικός Θρόνος, Ναός Αγίου Νικολάου Κήπων Ζαγορίου (1854-1860)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Aμβωνας με την βάση του, Ναός Aγίου Νικολάου Κήπων Ζαγορίου (1854-1860)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Αρτοφόρια, Ναός Αγίου Νικολάου Κήπων Ζαγορίου (β΄ μισό 19ου αι.)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Χάρτης Νομού Ιωαννίνων όπου αποτυπώνονται σημεία που υπάρχουν έργα Μετσοβιτών και Τουρνοβιτών ξυλογλυπτών
Χάρτης Νομού Ιωαννίνων όπου αποτυπώνονται σημεία που υπάρχουν έργα Μετσοβιτών και Τουρνοβιτών ξυλογλυπτών

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Αντιπροσωπευτικά έργα
Η ξυλογλυπτική του Μετσόβου
Η ξυλογλυπτική του Γοργοποτάμου
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ήπειρος
Γοργοπόταμος
Μέτσοβο
Αντιπροσωπευτικά έργα: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

14/11/2006
Ναός Αγίου Νικολάου Κήπων Ζαγορίου

Τριαντάφυλλος Σιούλης

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων
προεπισκόπηση εκτύπωσης

Αποτελεί τον κεντρικό ναό του χωριού (παλιά Μπάγια), είναι μεγάλος σε μέγεθος και φέρει τρία κλίτη. Σύμφωνα με πληροφορίες χτίστηκε αρχικά το 1779, καταστράφηκε από πυρκαγιά στα 1853 και ανακατασκευάσθηκε στα 1854.
Το τέμπλο είναι τεράστιο σε μέγεθος και καταλαμβάνει και τα τρία κλίτη του ναού. Πλουσιότατος και με μεγάλη ποικιλία είναι ο διάκοσμός του, φιλοτεχνημένος με την τεχνική του βαθιού ανάγλυφου.
Τοποθετείται χρονολογικά μεταξύ 1854-1860.