Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 16 Δεκεμβρίου 2019
Περιβάλλον Βιότοποι Ήπειρος Καμποχώρια

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Δάση
Βιότοποι
Φυσικές Ομορφιές
Παραλίες
Διαδρομές
Φυσική Γεωγραφία
Πολιτική Γεωγραφία
Έδαφος / Υπέδαφος
Κλίμα
Νερά
Χλωρίδα / Βλάστηση
Πανίδα
Ανθρώπινες Δραστηριότητες - Επιδράσεις
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ήπειρος
Ζαγόρι
Καμποχώρια
Κόνιτσα
Λάκκα Σουλίου
Μέτσοβο
Νομός Πρεβέζης
Τζουμέρκα
Βιότοποι: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Αμβρακικός

07/02/2008
ΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ΒΙΟΤΟΠΟΙ

comitech

προεπισκόπηση εκτύπωσης

ΝΑΤURA 2000

Ορος Μιτσικέλι (GR2130008):
Επίμηκες βουνό με κατεύθυνση (ΒΔ)-(ΝΑ) βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων.Αποτελεί το φυσικό σύνορο της περιοχής του Ζαγορίου με το λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων.Το υψόμετρο της μεγαλύτερης κορυφής είναι 1810μ.Σε αντίθεση με τις (Β) πλαγιές του που καλύπτονται από πυκνή βλάστηση οι (Ν) είναι σχεδόν γυμνές. Εχει έκταση 8.436 εκτάρια.
Περιλαμβάνει ορεινά λιβάδια,φρύγανα και μακκία βλάστηση. Στις βόρειες πλαγιές (προς το Ζαγόρι) δάση κωνοφόρων κύρια Υβριδογενούς Ελάτης (Abies borisii-regis),δρυοδάση (Quercus sp.) κά. Τα σημαντικότερα ενδιαιτήματα που έχουν καταγραφεί (σύμφωνα με την οδηγία 92/43) είναι:
- Ορεινά και Μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους,
- Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus,
- Φρύγανα Sacropoterium spinosum,
- Δάση σκηρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή,
- Ελληνικά δάση Οξυάς με Abies borisii regis,
- Δάση πλατάνου της Ανατολής (Platanus orientalis).