Search for

Advanced search
 
Home 12 November 2019
Environment Natural reserves (biotopes) Epirus Tzoumerka

Audio-Video files
No audio or video files.

Useful links
No links.

Other files
No other files.
Topics
Forests
Natural reserves (biotopes)
Natural Beauties
Beaches
Walks
Natural geography
Political geography
Ground / Subsoil
Climate
Waters
Flora / Vegetation
Fauna
Human Activities - Effects
LOCATION
Epirus
Zagori
Kampochoria
Konitsa
Lakka Souli
Metsovo
District of Preveza
Tzoumerka
Natural reserves (biotopes): Subtopics All topics
Ambracian Gulf

11/02/2008
THE TZOUMERKA REGION/NATURAL RESERVES

comitech

print preview

Wild Life Shelters:

1. Ag. Paraskevi – Kranies Pramanton:
Permanent Shelter for Animals of Prey
Pramanta Area
Area 1,440 hectares.
Govt. Gazette 494/Β/84.

2. Kalouta Nikoulitsa Kalaritton:
Permanent Shelter for Animals of Prey
Kallarita village area
Area: 1,550 hectares
Government Gazette 673/Β/1985.