Αναζητήστε στην Πύλη

Σύνθετη αναζήτηση
 
Αρχική 24 Ιανουαρίου 2020
Πολιτισμός Οικισμοί Ήπειρος Ζαγόρι

ʼποψη του χωριού Κήποι στο Ζαγόρι
(Φωτογραφία: Νίκος Δεσύλλας, Epirus an Aesthetic Wander Through a Greek Region, εκδόσεις Σύνολο, 1998, Αθήνα)
ʼποψη του χωριού Βίκος
(Φωτογραφία: Νίκος Δεσύλλας, Epirus an Aesthetic Wander Through a Greek Region, εκδόσεις Σύνολο, 1998, Αθήνα)
Σπίτι στο Πάπιγκο
(Φωτογραφία: Νίκος Δεσύλλας, Epirus an Aesthetic Wander Through a Greek Region, εκδόσεις Σύνολο, 1998, Αθήνα)
Σπίτι στο Πάπιγκο
(Φωτογραφία: Νίκος Δεσύλλας, Epirus an Aesthetic Wander Through a Greek Region, εκδόσεις Σύνολο, 1998, Αθήνα)
ʼποψη χωριού Πάπιγκο
(Φωτογραφία: Νίκος Δεσύλλας, Epirus an Aesthetic Wander Through a Greek Region, εκδόσεις Σύνολο, 1998, Αθήνα)
ʼποψη σπιτιού στο Πάπιγκο
(Φωτογραφία: Νίκος Δεσύλλας, Epirus an Aesthetic Wander Through a Greek Region, εκδόσεις Σύνολο, 1998, Αθήνα)
ʼποψη του χωριού Αρίστη στο Ζαγόρι
(Φωτογραφία: Νίκος Δεσύλλας, Epirus an Aesthetic Wander Through a Greek Region, εκδόσεις Σύνολο, 1998, Αθήνα)
Εσωτερικό παραδοσιακού σπιτιού
(Φωτογραφία: Νίκος Δεσύλλας, Epirus an Aesthetic Wander Through a Greek Region, εκδόσεις Σύνολο, 1998, Αθήνα)
ʼποψη του χωριού Δίλοφο στο Ζαγόρι
(Φωτογραφία: Νίκος Δεσύλλας, Epirus an Aesthetic Wander Through a Greek Region, εκδόσεις Σύνολο, 1998, Αθήνα)
ʼποψη του χωριού Δίλοφο στο Ζαγόρι
(Φωτογραφία: Νίκος Δεσύλλας, Epirus an Aesthetic Wander Through a Greek Region, εκδόσεις Σύνολο, 1998, Αθήνα)
Πανοραμική άποψη του χωριού Μικρό Πάπιγκο
(Φωτογραφία: Νίκος Δεσύλλας, Epirus an Aesthetic Wander Through a Greek Region, εκδόσεις Σύνολο, 1998, Αθήνα)
Πανοραμική άποψη χωριού Πάπιγκο στο Ζαγόρι
(Φωτογραφία: Νίκος Δεσύλλας, Epirus an Aesthetic Wander Through a Greek Region, εκδόσεις Σύνολο, 1998, Αθήνα)
ʼποψη παραδοσιακού σπιτιού
(Φωτογραφία: Νίκος Δεσύλλας, Epirus an Aesthetic Wander Through a Greek Region, εκδόσεις Σύνολο, 1998, Αθήνα)
ʼποψη του χωριού Μονοδέντρι στο Ζαγόρι
(Φωτογραφία: Νίκος Δεσύλλας, Epirus an Aesthetic Wander Through a Greek Region, εκδόσεις Σύνολο, 1998, Αθήνα)
ʼποψη χωριού Δίλοφο στο Ζαγόρι
(Φωτογραφία: Νίκος Δεσύλλας, Epirus an Aesthetic Wander Through a Greek Region, εκδόσεις Σύνολο, 1998, Αθήνα)
ʼποψη του Δημοτικού σχολείου στο Γρεβενίτι
(Φωτογραφία: Γρεβενίτι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Είσοδος του Δημοτικού σχολείου στο Γρεβενίτι
(Φωτογραφία: Γρεβενίτι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Μνημείο Ηρώων στο Γρεβενίτι
(Φωτογραφία: Γρεβενίτι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη της εκκλησίας στο Γρεβενίτι
(Φωτογραφία: Γρεβενίτι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη της εκκλησίας στο Γρεβενίτι
(Φωτογραφία: Γρεβενίτι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη της εκκλησίας στο Γρεβενίτι
(Φωτογραφία: Γρεβενίτι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Σοκάκι στο Πάπιγκο
(Φωτογραφία: Πάπιγκο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη της πλατείας στο Πάπιγκο
(Φωτογραφία: Πάπιγκο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη κτιρίου στο Πάπιγκο
(Φωτογραφία: Πάπιγκο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη κτιρίου στο Πάπιγκο
(Φωτογραφία: Πάπιγκο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη της εκκλησίας στο Πάπιγκο
(Φωτογραφία: Πάπιγκο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη της εκκλησίας στο Πάπιγκο
(Φωτογραφία: Πάπιγκο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Σοκάκι στο Πάπιγκο
(Φωτογραφία: Πάπιγκο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη κτιρίου στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Σοκάκι στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη κτιρίου στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη κτιρίου στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Εκκλησία στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Το χωριό Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη κτιρίου στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Η πλατεία στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Καμάρα ενός κτιρίου στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Λεπτομέρεια κτιρίου στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Κτίριο στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη κτιρίου στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Σοκάκι στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Κτίριο στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη κτιρίου στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη κτιρίου στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη εισόδου κτιρίου στο Κουκούλι
(Φωτογραφία: Κουκούλι, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη του χωριού Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη του χωριού Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Καμπαναριό εκκλησίας στο Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Σοκάκι στο Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Σοκάκι στο Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη κτιρίου στο Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη κτιρίου στο Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Είσοδος κτιρίου στο Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη του χωριού Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη κτιρίου στο Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη κτιρίου στο Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη του χωριού Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη κτιρίου στο Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη του χωριού Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη της πλατείας στο Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Σοκάκι στο Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη σπιτιού στο Δίλοφο
(Φωτογραφία: Δίλοφο, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη της εκκλησίας στον Ανθρακίτη
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Το χωριό Ανθρακίτης
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Η πλατεία του χωριού Ανθρακίτη
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Η πλατεία του χωριού Ανθρακίτη
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Η πλατεία του χωριού Ανθρακίτη
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Η πλατεία του χωριού Ανθρακίτη
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Η πλατεία του χωριού Ανθρακίτη
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη της εκκλησίας στον Ανθρακίτη
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Ποταμάκι στον Ανθρακίτη
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Τοπίο σε δάσος στον Ανθρακίτη
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Εκκλησάκι στον Ανθρακίτη
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Καμπάνα εκκλησίας στον Ανθρακίτη
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Ποτάμι στον Ανθρακίτη
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Ποτάμι στον Ανθρακίτη
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη σπιτιού στον Ανθρακίτη
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
Ταμπέλα Ανατολικού Ζαγορίου
(Φωτογραφία: Ανθρακίτης, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη της εκκλησίας στον Ανθρακίτη
(Φωτογραφία: Πολύγυρος, φωτογραφίες Νίκος Αποστολίδης)
ʼποψη σπιτιών στο Μικρό Πάπιγκο
(Φωτογραφία: Μ.Β. Σακελλαρίου, Ιστορικοί Ελληνικοί χώροι Ήπειρος 4000 χρόνια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, ε)
Ζαγόρι, Σκαμνέλι. Τοιχογραφίες με μεγάλες ροκοκό διακοσμητικές συνθέσεις σε σβησμένους μουντούς τόνους, και τοπίο με κτίρια και δέντρα μέσα σε νεοκλασσικό πλαίσιο στη μέση της φρίζα, στον κύριο νοντά (με τζάκι) του σπιτιού της Φερενίκης Θεοδοσίου. Ζωγράφοι απο τους Χιονιάδες της Ηπείρου. Αρχές 19ου αιώνα και 1851
(Φωτογραφία: Γαρίδης Μίλτος, Διακοσμητική Ζωγραφική, εκδοτικός οίκος "ΜΕΛΙΣΣΑ")
Ζαγόρι, Σκαμνέλι. Τοιχογραφίες με μεγενθυμένες και συμμετρικές γραμμικές ροκοκό συνθέσεις σε χαμηλούς, σβησμένους χρωματικούς τόνους και τοπίο με λόφους, δέντρα και δυο καβαλάρηδες ανάμεσα σε μισάνοιχτες ζωγραφισμένες κουρτίνες, στο καλοκαιρινό δωμάτιο του σπιτιού της Φερενίκης Θεοδοσίου. Ζωγράφος απο τους Χιονιάδες της Ηπείρου. Αρχές 19ου αιώνα
(Φωτογραφία: Γαρίδης Μίλτος, Διακοσμητική Ζωγραφική, εκδοτικός οίκος "ΜΕΛΙΣΣΑ")
Ζαγόρι, Νεγάδες. Τοιχογραφία με γραμμικό τοπίο σε φρίζα, πάνω απο μεγενθυμένο ροκοκό μοτίβο και σύνθεση με ανθρώπους, ζώα, φυτά, στο χαγιάτι (ισόγειο) του σπιτιού Ιωάννη Κεμάλη (χτίστηκε το 1761). Ζωγράφος Αναστάσιος Καραγιαννίδης απο τους Χιονιάδες Ηπείρου, 1869
(Φωτογραφία: Γαρίδης Μίλτος, Διακοσμητική Ζωγραφική, εκδοτικός οίκος "ΜΕΛΙΣΣΑ")

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Σχετικοί Σύνδεσμοι
Δεν υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Έλληνες Ευεργέτες
Παραδοσιακές διατηρητέες οικίες και κτίσματα Ηπείρου
Τα γεφύρια της Ηπείρου
Εκδόσεις για τα γεφύρια της Ηπείρου
Μουσείο Φώτη Ραπακούση
Φωτογραφικές Συλλογές
Καλλιτέχνες των Ιωαννίνων
Εκδηλώσεις
Λαογραφικά στοιχεία
Οικισμοί
Μουσικοχορευτική παράδοση
Επαγγέλματα
Χριστιανικά μνημεία
Μουσεία
Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία
Παραδοσιακές μορφές Τέχνης - Επαγγέλματα
Ιστορία
Μυθολογία
Θρησκεία
Λαογραφία - Ήθη / Έθιμα
Προσωπικότητες
Μουσειακά Αντικείμενα
Κάστρα - Πύργοι
Αρχιτεκτονική
Εβραικά Μνημεία
Ισλαμικά Μνημεία
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Ήπειρος
Ζαγόρι
Καμποχώρια
Κατσανοχώρια
Κόνιτσα
Κουρέντα Ντουσκάρα
Λάκκα Σουλίου
Μέτσοβο
Νομός Πρεβέζης
Τα χωριά του Περιστερίου
Τζουμέρκα
Οικισμοί: ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ολες οι κατηγορίες
Δεν υπάρχουν υποκατηγορίες στη Θεματική Κατηγορία που επιλέξατε.

13/02/2008
ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΓΟΡΙΟΥ/ΟΙΚΙΣΜΟΙ

comitech

προεπισκόπηση εκτύπωσης

Γρεβενίτι:
Χτισμένο αμφιθεατρικά σε υψόμετρο 980 μ., μέσα στα δέντρα και τα τρεχούμενα νερά, το Γρεβενίτι, κεφαλοχώρι του Ανατολικού Ζαγορίου, με πανοραμική θέα, φέρει ανεξίτηλα τα ίχνη της πυρπόλησης του από τις κατοχικές δυνάμεις κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο: μνημείο εκτελεσθέντων, ναός Αγίου Δημητρίου, αισθητή απουσία λιθόκτιστων οικιών.
*οικισμός, ιστορία, ναός

Μακρίνο:
Σημαντικό κέντρο κοινωνικής και πνευματικής δραστηριότητας χάρη στην μονή της Παναγίας, κτίσμα του 1700 με αγιογραφίες του 1792 από καπεσοβίτες ζωγράφους.
*οικισμός, μονή

Φλαμπουράρι:
Στην δασωμένη πλαγιά της Τσούκα Ρόσσα, σε υψόμετρο 1000 μ., το Φλαμπουράρι με τον ιδιόμορφο ναό του Αγ. Νικολάου (1774) απλώνεται στο ιδαίτερης μορφιάς τοπίο του.

Βωβούσα:
Ένα από τα μεγαλύτερα βλαχοχώρια της Πίνδου, πήρε, κατά μια εκδοχή, το όνομα της από το βουητό του Αώου που την διασχίζει κάτω από το διατηρητέο γεφύρι της, κρατάει ζωντανή την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, τους χορούς και τις ενδυμασίες της.
* οικισμός, φυσικό κάλλος, γεφύρι

Ελαφότοπος:
Κατοικημένος από τον 13ο αι. π.Χ. ( κιβωτιόσχημοι τάφοι στην θέση Κονίσματα), δεσπόζει του κάμπου των Πεδινών με τα όμορφα αρχοντικά του : αρχοντικά Κιτσία και Καίσαρη (διατηρητέα), τις εκκλησίες της Παναγίας (1616), του Αγίου Νικολάου και του Αγ. Γεωργίου, το διατηρητέο παλιό σχολείο, τις βρύσες και το Λαογραφικό Μουσείο του – δημιούργημα του γλύπτη Μιχάλη Οικονομίδη -. Πατρίδα του Γρηγόρη Καψάλη, δεξιοτέχνη του παραδοσιακού κλαρίνου και σεμνού υπηρέτη της ζαγορίσιας μουσικής παράδοσης.
*οικισμός, εκκλησίες, αρχοντικά, βρύσες, μουσείο, μουσική παράδοση, λαϊκός οργανοπαίκτης

Δίκορφο:
Μεγάλα αρχοντικά, καλντερίμια, ξερολιθιές, η περίφημη βρύση, ο ναός του Αγ. Μηνά (1770) μαζί με την βιβλιοθήκη συνθέτουν έναν από τους πιο παλιούς οικισμούς του Ζαγορίου (υπήρχε πριν το 1431). Σύντομη πορεία από το χωριό καταλήγει στην μονή της Στούπαινας, μνημείο του 1444.
*οικισμός, ναός, μονή

Κήποι:
Πρωτεύουσα του Κεντρικού Ζαγορίου, περιβάλλεται από μερικά από τα ομορφότερα γεφύρια της Ελλάδας : Καλογερικό, του Κόκκορου κ.ά. Το λαογραφικό Μουσείο του Αγάπιου Τόλη διαθέτει μια πλούσια συλλογή από κοσμήματα, ενδυμασίες, σκεύη κλπ.
*οικισμός, μουσείο ,γεφύρια

Κουκούλι:
Σχεδόν αόρατο από τον δρόμο, πάνω από το φαράγγι του Βικάκη, το Κουκούλι κρατάει καλά φυλαγμένους τους θησαυρούς του. Τον ναό της Κοίμησης της Θεοτόκου (1788) με τις τοιχογραφίες του ζωγράφου λαζάρου και τον ξυλόγλυπτο διάκοσμο. Το παλιό σχολείο, τα αρχοντικά του Πλακίδα και του Αστερινού Κοκκόρου, το κτιριακό συγκρότημα Γρηγορίου Κοκκόρου (όλα διατηρητέα), τις βρύσες του, ανάμεσα τους η περίφημη του Μπασιά-Μάνθου, και το μουσείο του εμπνευσμένου δασκάλου του Κώστα Λαζαρίδη με μια από τις μεγαλύτερες συλλογές από βότανα και λουλούδια (τηλ. 2653051398).
*οικισμός, αρχοντικά, βρύσες, μουσείο

Νεγάδες:
Ο επιβλητικός ναός του Αγ. Γεωργίου που κτίστηκε το 1792 με χρήματα του εμπόρου Χατζημάνθου Γκίνου, με το ξυλόγλυπτο τέμπλο, τον άμβωνα και τον επισκοπικό θρόνο, λαμπρό δείγμα της τέχνης των ταλιαδόρων, και τις περίτεχνες τοιχογραφίες από το χέρι καπεσοβιτών ζωγράφων μαρτυρεί την παλιά ακμή αυτού του χωριού με τα επιβλητικά αρχοντικά.
*οικισμός, ναός, αγιογραφία, ξυλόγλυπτική.

Βίτσα:
Η γκρίζα πέτρα των κτισμάτων χαρίζει μια ερμητική ομορφιά σε αυτόν τον καλοδιατηρημένο οικισμό που γνώριζε ήδη την ακμή από τους βυζαντινούς χρόνους.
Ο ναός του Αγ. Νικολάου (1612), η Βριζοπούλειος σχολή, τα αρχοντικά, τα αλώνια, η περίφημη σκάλα που την συνδέει μέσα από το φαράγγι του Βίκου με το Κουκούλι προδίδουν ένα λαμπρό παρελθόν που η αγάπη των ανθρώπων της συντηρεί με σεβασμό και μεράκι.
*οικισμός, ναός, σκάλα, σχολή

Μονοδένδρι:
Σε ένα τοπίο μοναδικού φυσικού κάλλους, μέσα στην ζώνη προστασίας του Εθνικού Δρυμού Βίκου- Αώου, λίγα μέτρα από τον πυρήνα της, την χαράδρα του Βίκου, το Μονοδένδρι συντηρεί με σεβασμό την διακριτική αρχοντιά του. Το μοναστήρι της Αγ. Παρασκευής, στο χείλος της χαράδρας του Βίκου, ο ναός του Αγίου Μηνά, η πλούσια αγιογράφησή του με τα θριαμβευτικά χρώματα, τα αρχοντικά Αμαλίας Κοντοδήμου, Ταρσίτσας Μακρυγιάννη, το κτιριακό συγκρότημα του Μενέλαου Θεμελή, η στέρνα του Π. Λαδιά είναι όλα διατηρητέα μνημεία. Γνωστό από τις σημαντικές εκθέσεις φωτογραφίας και τις θερινές εκδηλώσεις που διοργανώνει εδώ το Ριζάρειο Ίδρυμα, τιμώντας την ιδιαίτερη πατρίδα των μεγάλων ευεργετών αδελφών Ριζάρη. Ο εκθεσιακός χώρος , στο αναστηλωμένο αρχοντικό Πανταζή, λειτουργεί όλο τον χρόνο από τις 10 π.μ. ως τις 5 μ.μ. και είναι κλειστός την Τρίτη (τηλ. 26530 71 573). Δημιούργημα του ίδιου ιδρύματος και η ταπητουργική σχολή.
*οικισμός, λατρευτικά μνημεία, φυσικό κάλλος, αρχοντικά, στέρνα, εκθέσεις, θέατρο

Καπέσοβο:
Το δασκαλοχώρι του Ζαγορίου φέρει ίχνη αρχαίου τείχους στις πλαγιές του όρους Γραδίστα. Ένα από τα 4 χειρόγραφα της χάρτας του Ρήγα Φεραίου βρίσκεται εδώ, στην βιβλιοθήκη της Πασχαλείου Σχολής, η οποία στεγάζει και μικρό λαογραφικό Μουσείο. Το διατηρητέο σπίτι της Όλγας Φιλίδη και η συντηρημένη στέρνα στην πλατεία του χωριού θέλγουν τον επισκέπτη, ενώ η περίφημη Σκάλα του Βραδέτου βάζει σε δοκιμασία την τόλμη και το κουράγιο του. Ονομαστοί οι ζωγράφοι του που δημιούργησαν σχολή στην αγιογραφία και γέμισαν από τον 18ο ως τον 19ο αι. τα εσωτερικά των ναών με εξαιρετικές αγιογραφίες. Εδώ, ο δραστήριος σύλλογος Καπεσόβου « Ο Αλέξης Νούτσος», αναπτύσσει ενδιαφέρουσα εκδοτική δραστηριότητα και ασκεί σημαντική πολιτιστική παρέμβαση με μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, συνέδρια κλπ. κατά τον μήνα Αύγουστο.
* οικισμός, αρχαίο τείχος, χειρόγραφο χάρτας Ρήγα Φεραίου, στέρνα, σκάλα, αγιογραφία, φεστιβάλ.

Βραδέτο:
Το πιο ψηλό ζαγοροχώρι : 1350 μ. υψόμετρο. Δυσπρόσιτο, ως το 1973 προσπελάσιμο μόνο από την ομώνυμη σκάλα, αθέατο αλλά με απεριόριστη θέα, δέχεται πρώτο το χιόνι και το αποχαιρετάει τελευταίο. Σε απόσταση μισής ώρας, βορειοδυτικά του χωριού, η θέση Μπελόη : Η καλύτερη άποψη του φαραγγιού του Βίκου αλλά και η πιο ιλιγγιώδης.
*οικισμός, σκάλα, σημείο θέας, φυσικό κάλλος

Τσεπέλοβο:
Το χωριό με τα περισσότερα διατηρητέα αρχοντικά, 21 τον αριθμό, το φημισμένο τριήμερο πανηγύρι του 15αύγουστου, τις διατηρητέες εκκλησίες του Αγ. Νικολάου και της Παναγίας και το εντυπωσιακό καμπαναριό. Τα κατάγραφα εσωτερικά κάποιων αρχοντικών του είναι μάρτυρες του πλούτου και της κινητικότητας των ανθρώπων. Έκπληκτος στέκεται ο επισκέπτης μπροστά στις τοιχογραφίες του αρχοντικού του Θ. Κέντρου με τις σκηνές από την ζωή και τους πολέμους του Μεγάλου Ναπολέοντα που αντιγράφουν γαλλικές χαλκογραφίες της εποχής όπως στα αρχοντικά της Καστοριάς και των Αμπελακίων.
*οικισμός, αρχοντικά, ναοί, πανηγύρι

Πάπιγκο:
Το δυσπρόσιτο και δυσδιάκριτο Πάπιγκο είναι ένας από τους πιο καλοδιατηρημένους παραδοσιακούς οικισμούς της Ελλάδας και ένα από τα παλαιότερα ζαγοροχώρια (14ος αι.). Χωρίζεται σε δυο συνοικισμούς το Μεγάλο και το Μικρό Πάπιγκο χτισμένους μέσα σε ένα ανεπανάληπτο σκηνικό:Οι φυσικοί πύργοι της Αστράκας δεσπόζουν κάτω από τον απέραντο ουρανό στην δασωμένη χαράδρα που τραγουδούν τις ανοιξιάτικες νύχτες όλα μαζί τα αηδόνια.
*οικισμός, παραδοσιακός, φυσικό κάλλος