28/02/2008
Ενδεικτικό υλικό νομού Θεσπρωτίας
24/06/2009
Όψεις της Άρτας(Video)
24/06/2009
Όψεις της Ηγουμενίτσας(Video)
24/06/2009
Όψεις της Πρέβεζας(Video)
24/06/2009
Όψεις των Ιωαννίνων(Video)