25/09/2008
Ο Πολιτισμός

Δήμος Αθηναίων

© Δήμος Ιωαννιτών

Το 1836 ο Βαρώνος Κωνσταντίνος Μπέλλιος (ή Βέλλιος) έρχεται στην Αθήνα και γίνεται δεκτός με τιμές από τον Όθωνα. Ο Μπέλλιος γνωρίστηκε με τον Κυριακό Πιττάκη προϊστάμενο της υποτυπώδους αρχαιολογικής υπηρεσίας και μαζί επισκέφθηκαν την Ακρόπολη και άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Η κατάσταση στην οποία ευρίσκοντο τα μνημεία έκανε τον Κωνσταντίνο Μπέλλιο να αποφασίσει την ίδρυση και την οικονομική υποστήριξη της Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Το Ηρώδειο και η Πύλη της Αθήνας στη Ρωμαϊκή Αγορά. Ο Κωνσταντίνος Μπέλλιος (Βλάστη Μακεδονίας 1772- Βιέννη 1838) ήταν μεγαλέμπορος. ʼρχισε την εμπορική του δράση από τις παραδουνάβιες επαρχίες και αργότερα εγκατεστάθη στη Βιέννη. Το 1817 ο αυτοκράτωρ της Αυστρίας του απένειμε τον τίτλο του Βαρώνου. Διέθεσε σημαντικά ποσά για ευεργεσίες προς τη Βιέννη, τη Μακεδονία και την Αθήνα. Μεταξύ άλλων δώρισε οικόπεδα αξίας 50.000 δρχ. στο Δήμο Αθηναίων.

Το πρώτο μέγαρο της αρχαιολογικής Εταιρείας κατασκευάστηκε με σχέδια του Ιωάννου Αξελού στη γωνία Ομήρου και Πανεπιστημίου. Εγκαινιάστηκε το 1900 και ήταν νεοκλασικού ρυθμού. Η εταιρεία αποφάσισε την κατεδάφισή του το 1952 και την ανέγερση νέου κτηρίου στην ίδια θέση. Το νέο κτήριο ολοκληρώθηκε το 1957.

Στη στήλη των ευεργετών του παλαιού κτηρίου ανάμεσα στα άλλα αναφέρονται τα ονόματα του Κ. Ιωανίδη, του Δημητρίου Μπερναρδάκη, του Αποστόλου Αρσάκη, του Σιμώνος Σινά, του Ανδρέα Συγγρού, του Νικολάου Ζαφίρη αλλά και το όνομα του Χαριλάου Τρικούπη.
Το Συμβούλιο της Αρχαιολογικής Εταιρείας που εξελέγη το 1912, εμπρός από το πρόπυλο του μεγάρου της. Στην πρώτη σειρά από τα’ αριστερά προς τα δεξιά: 1) Γεώργιος Παπαβασιλείου, 2) Σταύρος Ανδρόπουλος, 3) Γεώργιος Μιστριώτης, 4) Μαργαρίτης Ευαγγελίδης, 5) Αθανάσιος Γεωργιάδης. Δεύτερη σειρά: 6) Παναγιώτης Οικονόμος, 7) Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, 8) Αθανάσιος Κατριβάνος. Τρίτη


Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.