22/05/2009
Κεραμικό κανάτι

Φώτης Ραπακούσης

© Δήμος Ιωαννιτών

Κεραμικό κανάτι από τα Βαλκάνια 19ου αιώνα.


Υπό κατασκευή

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.