22/05/2009
Κεραμικό κανάτι

Φώτης Ραπακούσης

© Δήμος Ιωαννιτών

Διακοσμητικό πιάτο ( 1780-1790) από το Delf Ολλανδίας.


Υπό κατασκευή

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.