04/06/2009
Κεραμικό κανάτι

Φώτης Ραπακούσης

© Δήμος Ιωαννιτών

Κανάτι Βορείου Ηπείρου, 19ος αιώνας.


Κανάτι
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.