05/06/2009
Κεραμικό κανάτι

Φώτης Ραπακούσης

© Δήμος Ιωαννιτών

Κανάτι 18ος-19ος αιώνας. Κίτρινη υάλωση με γεωμετρικά ημικύκλια. Στο κέντρο, 4 παράλληλοι κύκλοι και άλλοι 4 στο επίπεδο της βάσης της λαβής. Φυτική διακόσμηση στη βάση του λαιμού. Πιθανώς τόπος προέλευσης Κρήτη ή Κύπρος ή Βόρεια Αφρική.


Κανάτι
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.