05/06/2009
Κεραμικό φωτιστικό

Φώτης Ραπακούσης

© Δήμος Ιωαννιτών

Φωτιστικό σε σχήμα καραβιού. Αρχές 20ου αιώνα, Τσανάκ Καλέ.


Φωτιστικό
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.