05/06/2009
Κεραμική καρποθήκη

Φώτης Ραπακούσης

© Δήμος Ιωαννιτών

Καλαθόπλεκτη καρποθήκη του 19ου αιώνα από το Τσανάκ Καλέ.


Καρποθήκη
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)
Καρποθήκη
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.