05/06/2009
Κεραμικό κανάτι

Φώτης Ραπακούσης

© Δήμος Ιωαννιτών

Κανάτι Τσανάκ Καλέ (1860 ? 1880).


Κανάτι
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.