05/06/2009
Κεραμική τσότρα

Φώτης Ραπακούσης

© Δήμος Ιωαννιτών

Τσότρα : δοχείο για τσίπουρο, (1850-1870)


Τσότρα
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.