05/06/2009
Κεραμικές τσότρες

Φώτης Ραπακούσης

© Δήμος Ιωαννιτών

Τσότρα


Τσότρα
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)
Τσότρα
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)
Τσότρα
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.