14/11/2006
Τα ξυλόγλυπτα έργα

Τριαντάφυλλος Σιούλης

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων

Οι Μετσοβίτες ξυλογλύπτες φιλοτεχνούσαν ξυλόγλυπτα εκκλησιαστικά έργα όπως τέμπλα, δεσποτικούς θρόνους, άμβωνες, προσκυνητάρια, κουβούκλια επιταφίων, αναλόγια, μανουάλια κ.λ.π., για τις λειτουργικές ανάγκες των εκκλησιών, αλλά και για διακοσμητικούς λόγους, καθώς και έργα που αφορούσαν την διακόσμηση οικιών, παράδειγμα ξυλόγλυπτα ταβάνια, μεσάντρες κ.λ.π. ή διακοσμημένα αντικείμενα καθημερινής χρήσης όπως κουτάλες, γκλίτσες κ.λ.π.

Σχετική Βιβλιογραφία


Βημόθυρα Ωραίας Πύλης, Ναός Αγίων Αποστόλων Μακρύνου (1686)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.