10/07/2009
Σελάχι

Φώτης Ραπακούσης

Τούρκικο χρυσοκέντητο σελάχι από τη Πρέβεζα. Τέλη 18ου-αρχές 19ου αιώνα.


Σελάχι
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)
λεπτομέρεια
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)
λεπτομέρεια
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.