10/07/2009
Σελάχι

Φώτης Ραπακούσης

Ηπειρώτικο χρυσοκέντητο σελάχι (= ζώνη με θήκες για πιστόλες) των μέσων του 19ου αι..


Σελάχι
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.