10/07/2009
Σελάχι

Φώτης Ραπακούσης

Ηπειρώτικο χρυσοκέντητο σελάχι των αρχών του 19ου αιώνα.


Σελάχι
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.