14/11/2006
Το αρτοφόριο

Τριαντάφυλλος Σιούλης

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων

Είναι ιερό σκεύος μέσα στο οποίο διατηρείται προαγιασμένος ʼρτος για έκτακτες ανάγκες των πιστών.
Όσον αφορά το διάκοσμό τους, άλλοτε ήσαν φτιαγμένα από πολύτιμα υλικά, χρυσό ή ασήμι και άλλοτε ξύλινα σε σχήμα ναού, μεγάλου ή μικρού μεγέθους, σε συνθετότερη ή απλούστερη μορφή.
Τα αρτοφόρια που χρησιμοποιούνται σήμερα στους ναούς, παλαιότερα και νεότερα, είναι μεταλλικά κυρίως αλλά και ξυλόγλυπτα, όπως φαίνεται από το αρτοφόριο του ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοβίτσας κ.α.
Όσον αφορά τα ξύλινα, είναι συνήθως ναόσχημα, ενώ ο γλυπτός και ο γραπτός διάκοσμός τους ποικίλει και δεν ακολουθεί πάντα αυτόν των άλλων ξυλόγλυπτων αντικειμένων των ναών.

Σχετική Βιβλιογραφία


Αρτοφόριο, Ναός Αγίας Παρασκευής Ανω Πεδινών (αρχές 19ου αι.)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Αρτοφόριο με λεπτομέρειες, Ναός Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κρύας (1759)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Αρτοφόριο, Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χρυσοβίτσας (1781)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Αρτοφόριο, Ναός Αγίου Δημητρίου Φραγκάδων (1779)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Αρτοφόριο, Ναός Προφήτη Ηλία Βίτσας (τέλη 18ου, αρχές 19ου αι.)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.