14/11/2006
Μανουάλια – κηροπήγια και κηροστάτες

Τριαντάφυλλος Σιούλης

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων

Αρχαία συνήθεια η χρήση τέτοιων φωτιστικών μέσων στους ναούς, τα οποία στήνονταν μπροστά στις Δεσποτικές εικόνες του Χριστού και της Παναγίας. Φέρουν επάνω κηροστάτες, έναν μεγάλο και περισσότερους μικρότερους, για να στερεώνονται τα κεριά από τους πιστούς.
Το υλικό από το οποίο φτιάχνονταν ποικίλει, αφού υπάρχουν μανουάλια ορειχάλκινα, σιδερένια, μαρμάρινα ή ξύλινα.
Αποτελούνται συνήθως από μια βάση σε σχήμα σταυρού, από το κέντρο του οποίου υψώνεται κάθετος στρόγγυλος κιονίσκος με ποικιλόμορφο διάκοσμο. Δακτύλιοι, αυλακωτές γραμμώσεις, στενόμακροι κόλουροι κώνοι κ.ά., καταλήγουν σε κιονόκρανο ή σε ξύλινο δίσκο ή μεταλλικό τάσι με κηροστάτες ή άμμο.
Εντυπωσιακοί όμως είναι και ορισμένοι κηροστάτες οι οποίοι στηρίζονται πάνω στα μανουάλια, είναι ξύλινοι και πανύψηλοι. Φέρουν γραπτό διάκοσμο, ο οποίος αποτελείται συνήθως από βλαστούς με φύλλα και άνθη που ελίσσονται μέσα σε επίχρυσο κάμπο ή άλλες φορές και αγιογραφίες, όπως βλέπουμε για παράδειγμα στο ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρίνου στο Ζαγόρι κ.α.

Σχετική Βιβλιογραφία


Κηροπήγια, Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Μακρίνου (1781)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Κηροπήγια, Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαμνελίου (1708)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Μανουάλια με Κηροπήγια, Ναός Γεννέθλιου Θεοτόκου Ηλιοχωρίου (β΄ μισό 18ου αι.)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Μανουάλι με κηροπήγιο, Ναός Γεννέθλιου Θεοτόκου Ηλιοχωρίου (β΄ μισό 18ου αι.)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.