30/07/2009
Πιστόλα

Φώτης Ραπακούσης

Ασημένια πιστόλα περί τα μέσα του 19ου αι..


Πιστόλα
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)
Λεπτομέρεια
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.