14/08/2009
Τρομπόνι

Φώτης Ραπακούσης

Τρομπόνι «τραμπούκος»(= εμπροσθογεμές μονόκανο με μαύρη πυρίτιδα για μάχες σε κοντινή απόσταση. Όπλο του Ναυτικού) του δεύτερου μισού του 18ου αι., με φυτική διακόσμηση στο κοντάκι και στην κάνη.


τρομπόνι
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)
λεπτομέρεια
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.