14/08/2009
Παλάσκες

Φώτης Ραπακούσης

Παλάσκες: θήκες για βόλια (σφαίρες). Η επιφάνεια του είναι σκαλισμένη με θέμα από την Ελληνική Μυθολογία. Φυτικό και ζωικό κόσμο. Πρώτο τέταρτο 19ου αιώνα.


παλάσκες
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.