03/09/2009
ανδρική φορεσιά

Φώτης Ραπακούσης

Γιαννιώτικη χρυσοκέντητη αστική ανδρική φορεσιά του πρώτου τετάρτου του 19ου αιώνα. Λέγεται επενδύτης ή «ντουλαμάς». Φοριόταν πάνω από την φουστανέλα.


ανδρική φορεσιά
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.