10/09/2009
Πιατέλα

Φώτης Ραπακούσης

Πιατέλα Ιταλικής κατασκευής από τη Κόνιτσα 19ου αιώνα.


πιατέλα
(Φωτογραφία: Νικηφόρος Μπάφας)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.