14/11/2006
Μεταμόρφωση Σωτήρος Ανθοχωρίου

Τριαντάφυλλος Σιούλης

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων

Μεταμόρφωση του Σωτήρος Ανθοχωρίου Μετσόβου. Πρόκειται για μικρό παρεκκλήσι της Μονής Ζωοδόχου Πηγής (Κόκκινο Λιθάρι ή στο βλαχικό ιδίωμα «Κιάτρα Ρόσια»). Ανήκει στα τέλη του 17ου ή αρχές του 18ου αιώνα, σύμφωνα με το κατάστιχο της Μονής, το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1700-1824, στο οποίο διαβάζουμε ότι πριν κατασκευασθεί το καθολικό, χτίστηκαν το παρεκκλήσι της Μεταμορφώσεως και τα κελιά της. Συγκεκριμένα διαβάζουμε: «1700 εγινε ι σοτιρα», « .… υπό αγωγέων (κερατζήδων) Μετσοβιτών …. » και το «1702 φχιασαμε το σπίτι». Τα παλιά τμήματα του τέμπλου που σώζονται τοποθετούνται χρονολογικά στα 1687.


Επιστύλιο και επίθυρο Ωραίας Πύλης, Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ανθοχωρίου (1687)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Επιστύλιο και επίθυρο θύρας Προθέσεως, Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ανθοχωρίου (1687)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Θωράκιο τέμπλου, Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ανθοχωρίου (1687)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Βημόθυρα Ωραίας Πύλης, Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Ανθοχωρίου (1687)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.