14/11/2006
Μονή Αγίου Νικολάου Σκαμνελίου

Τριαντάφυλλος Σιούλης

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων

Στο χωριό Σκαμνέλι του Ζαγορίου, υπάρχει και η Μονή Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή ιδρύθηκε το 1683 μ.Χ. από τρεις μοναχούς της άλλης, παλαιότερης μονής του χωριού, της Αγίας Παρασκευής. Κατά τον Αθηναγόρα Μητροπολίτη Παραμυθιάς, ο ναός κτίσθηκε το 1697: «1697 έτος κτίσεως της εκκλησίας».

Τα καταπληκτικά ξυλόγλυπτα του ναού τοποθετούνται χρονολογικά περίπου στα 1690. Στο δάπεδο του ναού βλέπουμε ένθετη πλάκα με δύο ομόκεντρους κύκλους, η οποία φέρει στον εσωτερικό κύκλο την ανάγλυφη επιγραφή: «εν ετους 1731 διεξοδου ευσταθιου(;)». Πιθανόν να πρόκειται για χρονολογία ανακαίνισης του ναού.


Λυπηρά, Ναός Αγίου Νικολάου Σκαμνελίου (1690)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Λεπτομέρειες από ανάγλυφες ζώνες του θριγκού, Ναός Αγίου Νικολάου Σκαμνελίου (1690)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Λεπτομέρειες από ανάγλυφες ζώνες του θριγκού, Ναός Αγίου Νικολάου Σκαμνελίου (1690)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Επίθυρο Ωραίας Πύλης, Ναός Αγίου Νικολάου Σκαμνελίου (1690)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Επίθυρο θύρας Προθέσεως, Ναός Αγίου Νικολάου Σκαμνελίου (1690)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Αναλόγιο, Ναός Αγίου Νικολάου Σκαμνελίου (17ος αι.)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.