14/11/2006
Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαμνελίου

Τριαντάφυλλος Σιούλης

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων

Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαμνελίου στο Ζαγόρι. Σε έναν κατάλογο των Σταυροπηγιακών μοναστηριών που δημοσίευσε ο Μέγας Χαρτοφύλαξ των Πατριαρχείων Γεδεών, αναφέρεται ως «Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Σκαμνελίου – Ζαγορίου». Φαίνεται ότι κάποια στιγμή στο παρελθόν υπήρξε μονή ο ναός, αν κρίνουμε και με βάση το «Μέγα και Αγγελικό Σχήμα των Μοναχών» που υπάρχει πίσω από την είσοδο του κύριου ναού.

Το καταπληκτικό τέμπλο του ναού τοποθετείται χρονολογικά στα 1708.


Επίθυρο Ωραίας Πύλης και λεπτομέρεια από το θριγκό, Ναός Κοίμησης Θεοτόκου Σκαμνελίου (1708)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Λυπηρά, Ναός Κοίμησης Θεοτόκου Σκαμνελίου (1708)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Λεπτομέρεια στυλώματος, Ναός Κοίμησης Θεοτόκου Σκαμνελίου (1708)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Επίθυρο θύρας Προθέσεως και ανάγλυφες ζώνες θριγκού, Ναός Κοίμησης Θεοτόκου Σκαμνελίου (1708)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Βημόθυρα Ωραίας Πύλης, Ναός Κοίμησης Θεοτόκου Σκαμνελίου (1708)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Λεπτομέρειες εικονιδίων του θριγκού, Ναός Κοίμησης Θεοτόκου Σκαμνελίου (1708)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Κηροπήγια, Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Σκαμνελίου (1708)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.