14/11/2006
Μονή Αγίας Τριάδας Βρυσοχωρίου

Τριαντάφυλλος Σιούλης

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων

Μονή Αγίας Τριάδας Βρυσοχωρίου (παλιά Λεσινίτσας). Πρόκειται για μικρό μονόχωρο ναό, ο οποίος βρίσκεται βορειοανατολικά του όρους Τύμφη (Γκαμήλα) στο κεντρικό Ζαγόρι.
Ο Λαμπρίδης γράφει ότι η Μονή χτίστηκε το 1773. Το τέμπλο του ναού είναι μικρό σε διαστάσεις και πρωτότυπο ως προς την τεχνική εκτέλεση και τη θεματογραφία.
Όλες οι μορφές, καθώς και ο υπόλοιπος διάκοσμός του, είναι ανάγλυφες, πολύ αφαιρετικά και σχηματικά αποδοσμένες. Η κατασκευή του τέμπλου τοποθετείται και αυτή γύρω στα 1773.


Λυπηρά (λεπτομέρεια), Μονή Αγίας Τριάδας Βρυσοχωρίου (1773)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Θριγκός, πρώτη, χαμηλά, ζώνη και επίθυρο Ωραίας Πύλης, Μονή Αγίας Τριάδας Βρυσοχωρίου (1773)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Λυπηρά και πάνω ζώνη του θριγκού, Μονή Αγίας Τριάδας Βρυσοχωρίου (1773)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Θριγκός, λεπτομέρειες εικονιδίων από τη δεύτερη ζώνη, Μονή Αγίας Τριάδας Βρυσοχωρίου (1773)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Θωράκια, Μονή Αγίας Τριάδας Βρυσοχωρίου (1773)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.