14/11/2006
Ναός Ταξιαρχών Λάιστας Ζαγορίου

Τριαντάφυλλος Σιούλης

Ναός Ταξιαρχών Λάιστας Ζαγορίου. Πρόκειται για μεγαλοπρεπή ναό με υπέροχο τεράστιο τέμπλο, φιλοτεχνημένο με την τεχνική του βαθιού ανάγλυφου και πολλές παραστάσεις από την Αγία Γραφή και τη μυθολογία. Ο χρόνος κατασκευής του τοποθετείται στο πρώτο μισό περίπου του 19ου αι.


Θωράκιo, Ναός Ταξιαρχών Λάιστας Ζαγορίου (μέσα 19ου)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Παράσταση πανωθωρακίου, Ναός Ταξιαρχών Λάιστας Ζαγορίου (μέσα 19ου)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Επίθυρο Ωραίας Πύλης, Ναός Ταξιαρχών Λάιστας Ζαγορίου (μέσα 19ου)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Λεπτομέρειες κιονίσκων με τους καβαλάρηδες αγίους, Ναός Ταξιαρχών Λάιστας Ζαγορίου (μέσα 19ου)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Βημόθυρα, Ναός Ταξιαρχών Λάιστας (μέσα 19ου)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Δράκοντες στεγάστρου και Πρόσοψη στεγάστρου Δεσποτικού Θρόνου, Ναός Ταξιαρχών Λάιστας (μέσα 19ου αι.)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Βάση Aμβωνα και εξώστης, Ναός ταξιαρχών Λάιστας (μέσα 19ου αι.)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.