14/11/2006
Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ρωμανού

Τριαντάφυλλος Σιούλης

Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ρωμανού της επαρχίας Δωδώνης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδρύθηκε το 1113 από τον ηγούμενο Ιωάσαφ και στη συνέχεια, αφού υπέστη πολλές καταστροφές, ξανακτίσθηκε το 1866 επί ηγουμενίας Παρθενίου.
Το τέμπλο καταλαμβάνει όλο το πλάτος του ναού. Ο ανάγλυφος διάκοσμός του ναού είναι φιλοτεχνημένος με την τεχνική του βαθιού ανάγλυφου και πολύ όμορφα χρωματισμένος με ποικιλία χρωμάτων.
Χρόνος κατασκευής των ξυλόγλυπτων αντικειμένων το 1866.


Λυπηρά, Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ρωμανού (1866)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Θριγκός με τον Ιεσσαί και το Δωδεκάορτο, Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ρωμανού (1866)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Μεγάλα θωράκια, Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ρωμανού (1866)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Πανωθωράκια, Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ρωμανού (1866)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Τύμπανα Δεσποτικών εικόνων με παραστάσεις και απολήξεις κιονίσκων , Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ρωμανού (1866)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Επίθυρο Ωραίας Πύλης, Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ρωμανού (1866)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Βημόθυρα Ωραίας Πύλης και λεπτομέρεια, Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ρωμανού (1866)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Προσκυνητάρι, Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ρωμανού (1866)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Μανουάλι, Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος Ρωμανού (1866)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.