14/11/2006
Ναός Αγίου Νικολάου Κόνιτσας

Τριαντάφυλλος Σιούλης

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων

Ναός Αγίου Νικολάου Κόνιτσας. Πρόκειται για μεγαλοπρεπέστατο ναό με τρία κλίτη, ο οποίος αποτελεί τον Μητροπολιτικό ναό της Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως και Κονίτσης. Σε επιγραφή που υπάρχει στην Δεσποτική εικόνα του Αγίου Νικολάου, διαβάζουμε: «ΙΣΤΟΡΗΘΗΣΑΝ ΑΙ ΟΚΤΟ ΕΙΚΟΝΑΙΣ ΔΙΑ / ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΟΥ. ΕΙΣ ΜΝΗΜΟ / ΣΥΝΩΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ. 1858.». Το τέμπλο είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε μέγεθος του Ηπειρωτικού χώρου με πρωτότυπη δομή και θεματογραφία που παραπέμπει σε αρχαιοελληνικά πρότυπα. Κρίνοντας με βάση την δομή αλλά και τη θεματογραφία του τέμπλου, το τοποθετούμε χρονολογικά στα μέσα του 19ου αιώνα, περίπου στα 1858.


Μετόπη πάνω από Δεσποτική εικόνα και επιστύλιο στο ίδιο τέμπλο, Ναός Αγίου Νικολάου Κόνιτσας (1858)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Επίθυρο Ωραίας Πύλης με λεπτομέρεια, Ναός Αγίου Νικολάου Κόνιτσας (1858)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Επίθυρο θύρας Διακονικού και λεπτομέρεια, Ναός Αγίου Νικολάου Κόνιτσας (1858)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Επίθυρο θύρας Προθέσεως, Ναός Αγίου Νικολάου Κόνιτσας (1858)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Παρειά με λεπτομέρεια και λέοντες βάσης Δεσποτικού Θρόνου, Ναός Αγίου Νικολάου Κόνιτσας (1858)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Aμβωνας, Ναός Αγίου Νικολάου Κόνιτσας (1858)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)
Προσκυνητάρι, Ναός Αγίου Νικολάου Κόνιτσας (1935)
(Φωτογραφία: Τριαντάφυλλος Σιούλης)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.