05/09/2007
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ

comitech

Στα μέρη που εργάζονταν για να μη γίνονται αντιληπτοί από τους νοικοκυραίους μιλούσαν τη δική τους μυστική επαγγελματική γλώσσα, που την ονόμαζαν μαστορ’κά ή κουδαρίτ’κα. Η Βούρμπιανη και η Πυρσόγιαννη θεωρούνται από τους Ηπειρώτες χτίστες η πατρίδα των «Κουδαρίτικων» της συνθηματικής δηλαδή γλώσσας των μαστόρων και των καλύτερων μαστόρων. Θεωρούνται επίσης τα παλιότερα μαστοροχώρια.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.