06/09/2007
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

comitech

Επικράτησε η άποψη ότι η αφετηρία της υφαντικής τέχνης ανάγεται στην προϊστορική εποχή και αποτελεί εξέλιξη της καλαθοπλεκτικής και χορτοπλεκτικής. Για τις δύο αυτές τεχνικές δεν απαιτούνται εργαλεία, εκτελούνται με τα χέρια. Στην πραγματικότητα όμως καμία αρχαιολογική μαρτυρία δεν υπάρχει που να πιστοποιεί ότι η υφαντική προέκυψε από την καλαθοπλεκτική. Αντίθετα τα πρώτα ίχνη υφαντικής και καλαθοπλεκτικής ανάγονται στην μεσολιθική εποχή και δίνουν και οι δύο την εικόνα δύο τεχνικών, εξελιγμένων παράλληλα
Πρωταρχική αιτία για την ανάπτυξη της υφαντικής ήταν η ανάγκη των ανθρώπων να προστατέψουν τον εαυτό τους και τα ζώα τους από το κρύο. Στην περιοχή της Ηπείρου η κτηνοτροφία παρείχε άφθονη πρώτη ύλη για την ανάπτυξη της υφαντικής που όλα τα στάδια της δημιουργίας γινόταν αποκλειστικά από γυναίκες. Σύμφωνα με τον Κίτσο Μακρή τα υφαντά διακρίνονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με την χρήση τους σε φορεσιάς, σπιτίσια και επαγγελματικά, ενώ κατά την Ροδούλα Σταθάκη διακρίνονται σε ιματισμού και όλα τα άλλα είδη.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.