11/09/2007
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑ

Δρ. Ιωάννης Τσιουρής

Μέσα στο ιστορικό αυτό πλαίσιο κινήθηκε και η αργυροχρυσοχοΐα στα Ιωάννινα και στην ευρύτερη περιοχή τους. Με τον όρο ευρύτερη περιοχή εννοούμε τα κέντρα εκείνα στα οποία αναπτύχθηκε η συγκεκριμμένη τέχνη και ιδίως το Μέτσοβο, τους Καλλαρύτες και το Συρράκο.
Η περιοχή των Ιωαννίνων παρουσιάζει μία μακραίωνη παράδοση στην επεξεργασία μετάλλων και στην αργυροχρυσοχοΐα. Η ταραγμένη ιστορία της περιοχής, οι αλλεπάλληλοι κατακτητές, οι συνεχείς εξεγέρσεις και επαναστάσεις των ντόπιων εναντίων των Οθωμανών κατακτητών κατέστρεψαν πολύτιμα στοιχεία για ένα μεγάλο εύρος εκφάνσεων της ζωής και της τέχνης.
Επίσης, καθώς οι τεχνίτες δεν υπογράφουν τα κοσμικά έργα τους, οι πληροφορίες που αντλούνται για την πορεία της αργυροχοΐας στα Ιωάννινα προέρχονται είτε από γραπτές πηγές είτε από τη μελέτη των εκκλησιαστικών έργων, τα οποία φέρουν επιγραφή και υπογραφή (συνήθως) του τεχνίτη, οπότε είναι δυνατός ο προσδιορισμός της προέλευσής τους.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.