11/09/2007
ΑΡΧΑΙΑ ΕΠΟΧΗ

Δρ. Ιωάννης Τσιουρής

Παρά, όμως, την έλλειψη γραπτών πηγών, η ανακάλυψη εξαιρετικής τέχνης αντικειμένων που ανάγονται στην αρχαία Ήπειρο μαρτυρούν την ύπαρξη εργαστηρίων και τεχνιτών, των οποίων τα έργα κατατάσσονται στα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της αρχαίας Ελληνικής τέχνης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επίχρυση αργυρή σφραγίδα από το νεκροταφείο της Κερασώνος, η οποία εικονίζει τον φόνο της Κλυταιμνήστρας από τον Ορέστη. Πρόκειται για έργο του ύστερου 5ου αιώνα π.Χ. και μαρτυρά ένα υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικής δημιουργίας. Επίσης, η ανακάλυψη σε ανασκαφές πλήθους μεταλλικών αντικειμένων, όπως, για παράδειγμα, η χρυσή περόνη με την απόληξη της λεοντοκεφαλής στη Δουρούτη (6ος αι. π.Χ.), ο θησαυρός με τα 45 χάλκινα αγγεία στο Βοτονόσι (5ος – 4ος αι. π.Χ.) ή οι ζωόμορφες λαβές από ξίφη, που ανήκαν σε αδριάντες στρατηγών του Κοινού των Ηπειρωτών, ορίζουν το μεγάλο εύρος και την ποικιλία της μεταλλοτεχνίας της εποχής.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.