22/11/2007
Δασική έκταση «Δούδροβος»

Δημήτριος Δρίζης

•Πως ονομάζεται;
Δασική έκταση «Δούδροβος»
•Που βρίσκεται;
Βρίσκεται στον Δήμο Φιλιατών. Εξαπλώνεται στις λοφώδεις εξάρσεις των Κοινοτήτων Λεπτοκαρυάς, Καλλιθέας και Χαραυγής, ανατολικά του όρους «Βελούνα».
•Είδος βλάστησης;
Κυρίαρχο είδος αυτό της δρυός. Διακρίνονται τρεις φυτικές διαπλάσεις. Φυλλοβολούντα κατά το χειμώνα πλατύφυλλα, κυρίως πλατύφυλλος δρυς (QUERCUS CONFERTA), και σε μικρή αναλογία ευθύφλοιος δρύς (QUERCUS CERPIS) και γαύρος (CARPINUS DUINENSIS). Αείφυλλα πλατύφυλλα, όπως πουρνάρι (Q. COCCIFERA), φυλλικί (FILLIREA MEDIA), ρείκι (ERRICA ARBOREA), κουμαριά (ARBUTUS UNETO). Τέλος, ο πλάτανος (PLATANUS ORIENTALIS) ο οποίος συναντάται στις όχθες ρεμάτων - ποταμών.
Πηγές:
1. Διαχειριστική έκθεση Δημόσιου Δάσους «Δούδροβος» δεκαετία 88-97, Νομαρχία Θεσπρωτίας, Διεύθυνση Δασών


Υπό κατασκευή

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.