22/11/2007
Δασική έκταση στο Φαράγγι (Στενά) Καλαμά

Δημήτριος Δρίζης

•Πως ονομάζεται;
Δασική έκταση στο Φαράγγι (Στενά) Καλαμά
•Που βρίσκεται;
Βρίσκεται στον Δήμο Φιλιατών και καλύπτει την περιοχή στο φαράγγι του ποταμού Καλαμά ή αλλιώς Στενά Καλαμά.
•Είδος βλάστησης;
Χαρακτηρίζεται από την παρουσία σπάνιων φυτικών ειδών. Διακρίνονται τα εξής είδη βλάστησης: πλάτανος της Ανατολής (PLATANION ORIENTALIS), το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο είδος, αείφυλλη, σκληρύφυλλη βλάστηση («μακκία») με Q. COCCIFERA (πουρνάρι) και PHILLYREA LATIFOLIA, δένδρα βελανιδιάς (QUERCUS ITHABURENSIS SSP. MACROLEPIS), φρυγανικές διαπλάσεις με κυριαρχία PHLOMIS FRUTICOSA (ασφάκα), και βραχόφιλες φυτοκοινότητες της συνένωσης CAMPANULION VERSICOLORIS.
Πηγές:
1. «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, Δέλτα Καλαμά, Στενών Καλαμά και Έλους Καλοδικίου» Β΄ Φάση – Τεύχος Α΄, 1998, Αθήνα, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Β΄ Κ.Π.Σ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3, ΜΕΤΡΟ 3.3, ΕΡΓΟ: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ: ΣΤΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ ΚΑΛΑΜΑ, ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙΟΥ.
2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, «Φιλότης – Τράπεζα Στοιχείων για την Ελληνική Φύση»


Υπό κατασκευή

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.