24/11/2007
Σταυροφόρα

Δημήτριος Δρίζης

•Τι είδους αντικείμενο είναι; Ποια η χρήση του;
Σταυροφόρα. Χρησιμεύει για το σφράγισμα των προσφόρων, χρονολογείται από το 1854.
•Σε ποιο χώρο βρίσκεται;
Λαογραφικό Μουσείο Τσαμαντά (Δήμος Φιλιατών)


Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.