24/11/2007
Ξυλόγλυπτο κόσμημα ταβανιού

Δημήτριος Δρίζης

•Τι είδους αντικείμενο είναι; Ποια η χρήση του;
Ξυλόγλυπτο κόσμημα ταβανιού.
•Σε ποιο χώρο βρίσκεται;
Πολιτιστικός Όμιλος Μαργαριτίου (Δήμος Μαργαριτίου)


Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.