24/11/2007
Πόρπη

Δημήτριος Δρίζης

•Τι είδους αντικείμενο είναι;
Πόρπη. Μεταλλικό εξάρτημα που συνδέει τα δύο άκρα ζώνης.
•Σε ποιο χώρο βρίσκεται;
Πολιτιστικός Όμιλος Μαργαριτίου (Δήμος Μαργαριτίου)


Υπό κατασκευή
Υπό κατασκευή

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.