06/12/2007
ΦΡΑΣΙΑ

Αρχείο Ελληνικού Χορού

© Αρχείο Ελληνικού Χορού

Οργανικός, τετράσημος, αργός, δεξιοτεχνικός σκοπός, που στην Πρεβεζάνικη και Ξηρομερίτικη εκδοχή του διαφέρει απ’ αυτή του Ζαγορίου, σε ότι αφορά τις πάρτες του κομματιού.
Παίζεται αργά, ενώ στο τέλος έχει γύρισμα σε ρυθμό τσάμικο. Ένα από τα οργανικά κομμάτια που προτιμούσαν οι επιδέξιοι χορευτές γιατί έδινε δυνατότητες αυτοσχεδιασμού σε μουσικούς και χορευτές.
Χορεύεται τόσο από άνδρες όσο και από γυναίκες.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.