11/12/2007
Η παλαιότερη μονή Προφήτη Ηλία

Ιωάννης Ρουσόπουλος

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

Η παλαιότερη μονή Προφήτη Ηλία, σε μικρή προφυλαγμένη λάκκα, κάτω από την κορυφή του ομώνυμου βουνού, ατενίζει το δέλτα Λούρου και όλο σχεδόν τον Αμβρακικό.


Η παλαιότερη μονή Προφήτη Ηλία
(Φωτογραφία: Ιωάννης Ρουσόπουλος)

Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.