12/12/2007
Αγιώτικος γάμος

Δώρα Ζαμπέλη

© Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πρέβεζας

Ο Αγιώτικος γάμος είναι η αναπαράσταση του παραδοσιακού γάμου με τα ντόπια έθιμα ( όπως το παραδοσιακό φαγητό γιαχνί κ.λπ.) και τις τοπικές στολές .Από το απόγευμα ξεκινά η αναπαράσταση του γάμου με το γαμπρό , τη νύφη με τις φορεσιές τους και τους συγγενείς κατά την οποία αναβιώνουν όλα τα παλιά έθιμα και με τη συμμετοχή της ορχήστρας παίζοντας παραδοσιακά τραγούδια. Η μέρα καταλήγει σε μεγάλο γλέντι με την δημοτική ορχήστρα


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.