25/01/2008
ΓΡΑΜΜΕΝΟΧΩΡΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΑ

comitech1 comitech1

Κατοικημένα από τους προϊστορικούς χρόνους, τα Γραμμενοχώρια παρακμάζουν μετά την Ρωμαϊκή κατάκτηση για να φτάσουν στην ακμή τους στα χρόνια της οθωμανικής κατάκτησης. Πληρώνουν τον ξεσηκωμό του 1821 με μαζικό ξενιτεμό. Επιστρέφουν λίγα χρόνια μετά και δεν θα ξαναφύγουν μιας και η μικρή απόσταση από τα Ιωάννινα επιτρέπει σε πολλούς να έχουν την κύρια ή την δεύτερη κατοικία τους εδώ.


Ήχοι - Βίντεο
Δεν υπάρχουν αρχεία ήχου και βίντεο.

Άλλα Αρχεία
Δεν υπάρχουν αρχεία.